Profesorado


O profesorado elaborou varios materiais que foron empregados polo alumnado nas distintas fases:

- Para constituir e organizar o grupo: FICHA DE PLAN DE EQUIPO

DESGARGAR

- Para a recollida da inforación buscada: FICHA DE RECOLLIDA DE DATOS

  DESCARGAR

- Para a elaboración dos carteis das árbores: INSTRUCIÓNS PARA USAR CANVA 

DESCARGAR 

DESCARGAR INFOGRAFIA CANVA

- Para que cada alumno avalie o seu traballo e o do seu grupo: FICHA DE AUTOAVALIACIÓN

 DESCARGAR

 -  Para que cada alumno valore o traballo dos outros grupos: FICHA DE VALORACIÓN DOS GRUPOS

DESGARGAR  Rúbrica 1º ESO A


DESGARGAR  Rúbrica 1º ESO  B


 DESGARGAR Rúbrica 1º ESO C

Comentarios

Publicacións populares