ÁrboresLISTADO DE ESPECIES


NOME ESPECIE
Galego/Castelán
Nº EXEMPLAR
NOME CIENTÍFICO
A
Carballo americano/Roble americano
1,2,4,9,11,18,20,21,22
Quercus rubra
B
Criptomeria elegans
Cedro xaponés variedade elegans/Criptomeria
3
Criptomeria elegans
Criptomeria japonica var. elegans
C
Liquidámbar/Liquidambar
5,10, 43,44,45
Liquidambar styraciflua
D
Freixo/Fresno
6
Fraxinus
E
Plataneira/Platanero
7
Platanus hispanica
F
Ciprés/Ciprés
8
Chamaecyparis pisifera
G
Criptomeria
Cedro xaponés/Cedro japonés
12
Criptomeria japonica
H
Falso freixo/Falso fresno
13,17,19
Acer negundo
I
Piñeiro/Pino
14
Pinus pinaster
J
Salgueiro/Sauce
15
Salix atrocinerea
K
Sobreira/Alcornoque
16
Quercus suber
L
Carballo/Roble
18,42
Quercus robur
M
Faia/Haya
23,24,25
Fagus sylvatica
N
Bidueiro/Abedul
26,37,38,39,40,41
Betula alba
Ñ
Palmeira en abanico/Palmera de abanico
27,28
Washingtonia robusta
O
Palmeira común/Palmera común
30,31
Phoenix dactylifera
P
Palmeira australiana/Palmera australiana
32,33
Cordyline australis
Q
Érbedo/ Madroño
29,35
Arbutus unedo
R
Chopo negro/Álamo
36
Populus nigra
LISTADO DE EXEMPLARES

NOME COMÚN
NOME CIENTÍFICO

1
Carballo americano
Quercus rubra

2
Carballo americano
Quercus rubra

3
CrIptomeria elegans
Cedro xapones
Criptomeria elegans

4
Carballo americano
Quercus rubra

5
Liquidámbar
Liquidambar styraciflua

6
Freixo
Fraxinus ornus

7
Plataneira
Platanus hispanica

8
Ciprés
Chamaecyparis pisifera

9
Carballo americano
Quercus rubra

10
Liquidámbar
Liquidambar styraciflua

11
Carballo americano
Quercus rubra

12
Criptomeria japonica
Cedro xapones
Criptomeria japonica

13
Falso freixo
Acer negundo

14
Piñeiro
Pinus pinaster

15
Salgueiro
Salix atrocinerea

16
Sobreira
Quercus suber

17
Falso freixo
Acer negundo

18
Carballo americano
Quercus rubra

19
Falso freixo
Acer negundo

20
Carballo americano
Quercus rubra

21
Carballo americano
Quercus rubra

22
Carballo americano
Quercus rubra

23
Faia
Fagus sylvatica

24
Faia
Fagus sylvatica

25
Faia
Fagus sylvatica

26
Bidueiro
Betula alba

27
Palmeira en abanico(a)
Washingtonia robusta

28
Palmeira en abanico(a)
Washingtonia robusta

29
Érvedo/ Madroño
Arbutus unedo

30
Palmeira común (b)
Phoenix dactylifera

31
Palmeira común (b)
Phoenix dactylifera

32
Palmeira australiana
Cordyline australis

33
Palmeira australiana
Cordyline australis

34
Bidueiro
Betula alba

35
Érvedo/Madroño
Arbutus unedo

36
Chopo negro
Populus nigra

37
Bidueiro
Betula alba

38
Bidueiro
Betula alba

39
Bidueiro
Betula alba

40
Bidueiro
Betula alba

41
Bidueiro
Betula alba

42
Carballo
Quercus robur

43
Liquidambar
Liquidambar styraciflua

44
Liquidambar
Liquidambar styraciflua

45
Liquidambar
Liquidambar styraciflua

Comentarios

Publicacións populares